TYKY-päivät työyhteisöille

TYKY-päivä tarkoittaa työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon ja terveyden edistämiseen tähdättyjen toimien järjestämistä yhden päivän aikana.

Vaikka TYKY-toiminnalla tarkoitetaan pitkäjänteisempää ja jatkuvaa panostamista työkyvyn ylläpitoon, monille sen ydin tiivistyy parhaiten virkistäytymispäivään. Lähtökohta on se, että päivän ohjelma liittyy työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen niin, että kaikki viihtyvät ja virkistäytyvät.


Ota yhteyttä ja kysy lisää